LEPOTA

Iskanje lepote, ki se skriva v naravi, v ravnovesju elementov.

Lepote, ki je v uporabnosti in inovativnosti lesenih izdelkov, ki jih oblikujemo in izdelujemo. Je v lesku lesa, v toplini in domačnosti, ki jo izžarevajo naši izdelki.

Lepota je tisto, s čimer presegamo zgolj vsakodnevni obstoj. Lepota nas izpolnjuje, če jo ustvarimo in je tisto, kar drugi ljudje cenijo pri naših izdelkih. To, kar bo ostalo za nami, ko nas več ne bo.

 

ZAUPANJE

Skupaj smo močnejši. Medsebojna pomoč, izmenjava znanj, informacij, idej lahko oplemeniti nas in naše izdelke. Sodelovanje pomeni, da pri doseganju skupnih ciljev vsak prispeva po svojih močeh, brez zadržkov, z vsem, kar zna in v čimer je dober. To je dejanje zaupanja v druge, da bodo storili enako in da se mu bosta vložena energija in čas povrnila pomnožena z znanjem in izkušnjami drugih članov zadruge. To ni samoumevno in storiti ta korak je težko, zato je zaupanje ključno za uspeh naše zadruge.

ODGOVORNOST

Odgovornost do okolja, v katerem živimo, do narave, do planeta. Na zemlji smo samo začasni gostje in truditi se moramo, da živimo tako, da jo svojim otrokom predamo v čim boljšem stanju. Zato želimo plastiko zamenjati z lesom. In zato ves čas razmišljamo o tem, katere izdelke še lahko izdelamo v lesu, naravnem materialu, ki ga je v naši neposredni okolici v izobilju ter iščemo možnosti za ponovno uporabo odpadnega lesa.

Del naše skrbi za naravo je tudi širjenje znanja in ljubezni do lesa med otroke, šolarje, upokojence in vse ostale. Naše sporočilo je, da delo z lesom pomirja in nudi veliko možnosti za razvoj kreativnih idej in uporabnih izdelkov, ki jih lahko izdelujemo sami doma ali na skupinskih delavnicah pod vodstvom mentorjev.

*300 kosmatih medvedov

300 kosmatih medvedov je ena od najbolj sočnih slovenskih kletvic. Tujci se običajno na smrt zabavajo, kadar jim razložimo, kako Slovenci bentimo, kadar nas kaj res razjezi. Jasno, samo poskušajte si prevesti v angleščino izraze, kot so »je bela cesta« in »solit se pojdi«.

Če vas zanima, kako zvenimo tujcem, si tu poglejte seznam najbolj zabavnih slovenskih kletvic: http://www.adventurous-journeys.com/funniest-slovenian-curse-words/

A medvedi niso samo glavna zvezda ene od najbolj priljubljenih slovenskih kletvic, so tudi zelo priljubljeni prebivalci Slovenije. Pri nas naj bi jih živelo okoli štiristo (čeprav dvomimo, da jih je kdaj tristo na kupu). Naši medvedje živijo v enem od redkih evropskih pragozdov, saj Slovenija sodi med najbolj gozdnate dežele v Evropi. Gozd nam nudi bogastvo – les, ki od vseh gradiv in materialov najbolj pripomore k blažitvi podnebnih sprememb ter omogoča trajnostni razvoj, saj lesna tvarina nastaja s procesom fotosinteze iz CO2. Les je naravno obnovljiv ter ustreza načelom sonaravnosti in trajnosti. Za predelavo lesa v izdelke je potrebno malo energije, lesni izdelki pa v obdobju uporabe podaljšajo skladiščenje CO2. En kubični meter lesenih izdelkov v končnem izračunu prispeva k znižanju CO2 v ozračju za ekvivalent dveh ton.

Medved je simbol neokrnjene narave, za katero si s svojim delom tudi sami prizadevamo, zato nismo prav dosti oklevali, ko smo ga izbrali za svojo zaščitno žival.